Η διάλεξη της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης

Η παρουσίαση της διάλεξης για την Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση, στους φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών (2013):