Τα 6 βήματα της Σωστής Σχεδίασης Εταιρικής Εκπαίδευσης

Στο blog της Cathy Moore, το moto είναι: let's save the world, from boring training!

Διαβάζοντας τον οδηγό της, τα 6 βήματα για τη σωστή σχεδίαση εταιρικού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

1. Κάντε τις σωστές ερωτήσεις.

Όταν σας αναθέτουν να σχεδιάσετε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ρωτήστε ποιος είναι ο σκοπός του. Ποιο είναι το πρόβλημα που αναμένεται να λυθεί με το τέλος της εκπαίδευσης; Πώς αναμένεται να βελτιωθεί η απόδοση των εκπαιδευομένων μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης;

2. Βάλτε μετρήσιμους στόχους.

Για να είναι ο στόχος αποδοτικός, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος, μετρήσιμος και μέσα σε καθορισμένα χρονικά όρια.

3. Προσδιορίστε τι πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να ΚΑΝΟΥΝ και όχι να Γνωρίζουν.

Πρώτα πρέπει να καθορίσουμε τι θέλουμε οι εκπαιδευόμενοι να ξέρουν να κάνουν για να θεωρήσουμε ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί και στη συνέχεια θα δούμε, τι θα πρέπει να γνωρίζουν ώστε να μπορούν να κάνουν αυτά που θέλουμε να κάνουν. Έτσι θα μπορούμε και πιο εύκολα να αναπτύξουμε δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης και αξιολόγησης.

4. Προσδιορίστε γιατί μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι δεν το έκαναν αυτό που θέλουμε να μάθουν να κάνουν.

Μερικές φορές η εκπαίδευση μπορεί να μην έχει τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Ας το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή: α) Μήπως το περιβάλλον στην εταιρία είναι αρνητικό, αγχωτικό για κάποιο λόγο; Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο software ή σε κάτι άλλο; Εκτός κι αν το πρόβλημα είναι η αλλαγή συμπεριφοράς, μάλλον η εκπαίδευση δεν θα το λύσει. β) Μήπως δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να το κάνουν; τότε ΟΚ, η εκπαίδευση θα λύσει το πρόβλημα. γ) Μήπως δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες; κι αυτό θα λυθεί με την εκπαίδευση. δ) Μήπως δεν υπάρχει θέληση; Αυτό είναι κάτι επικίνδυνο, γιατί πρέπει να εξετασθεί για ποιο λόγο δεν υπάρχει, πριν σχεδιαστεί η εκπαίδευση.

5. Σχεδιάστε εμπειρίες, όχι πληροφορίες.

Συνήθως η εκπαίδευση περιλαμβάνει 2-3 μαθήματα ανάγνωσης εκπαιδευτικού υλικού και στη συνέχεια ένα κουιζ πολλαπλής επιλογής, ώστε να ελεγχθεί αν ο εκπαιδευόμενος θυμάται τι διάβασε πριν από λίγα λεπτά. Ελέγξε με μικρά σενάρια, αν μπορούν να το κάνουν και μη δίνετε πληροφορίες στη λάθος απάντηση, αλλά συνεχίστε το σενάριο. Για παράδειγμα: Σε μια εκπαίδευση παροχής πρώτων βοηθειών, ρωτάμε αν θα έπρεπε σε ένα τραύμα, να προβούμε σε μία από 4 διαφορετικές ενέργειες. Μετά την λάθος επιλογή, συνεχίστε το σενάριο. "Τώρα το τραύμα αιμοραγεί και χρειάζεται... " Ανάμεσα στις επιλογές για την επόμενη ενέργεια, παρέχουμε τη δυνατότητα για επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση.

6. Αξιολογήστε τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης στον πραγματικό κόσμο.

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, προχωρήστε σε μια έρευνα και ελέγξτε αν έχει αυξηθεί η αποδοτικότητα των εργαζομένων. Αξιολογήστε και κοινοποιήστε τα αποτελέσμα, μαζί με την ανάλυση του αρχικού προβλήματος και τη λύση που αναπτύξατε, για μελλοντική αναφορά.

 

Πηγή:

Ο οδηγός της Cathy Moore για τους σχεδιαστές εκπαίδευσης, προκειμένου να σώσουν τον κόσμο!