Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσετε τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και να αποκτήσετε δεξιότητες που αφορούν τη χρήση τους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα, θα μπορείτε:

  1. Να διακρίνετε τα χαρακτηριστικά ενός κλειστού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (LMS) και ενός ανοικτού Web 2.0 περιβάλλοντος.
  2. Να χειρίζεστε ως διδάσκων ένα μάθημα στο LMS Moodle: α) Να προσθέτετε νέο εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες. β) Να επικοινωνείτε με τους εκπαιδευόμενους και να τους αξιολογείτε.
  3. Να περιγράφετε τη μεθοδολογία ανοικτής επαγγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα MOOCs και VOOCs.
  4. Να δημιουργείτε ένα δικό σας ιστολόγιο (blog) και να δημοσιεύετε εκπαιδευτικό υλικό.