3 Απλοί Τρόποι να Χρησιμοποιήσετε Storytelling

Οι ιστορίες - σενάρια (storytelling) κινούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και κάνουν πιο κατανοητό το μάθημα. Ιδανικά, προσομοιώσεις γεγονότων ή λειτουργιών θα μετέδιδαν πολύ εύκολα τη γνώση, αλλά χρειάζονται πολύ χρόνο και χρήμα για να τις δημιουργήσουμε. Ωστόσο, υπάρχουν 3 απλοί τρόποι να ενσωματώσουμε τη διήγηση ιστοριών στα μαθήματά μας:

1. Διηγηθείτε μια σύντομη και ενδιαφέρουσα ιστορία και στη συνέχεια κάντε ερωτήσεις πάνω σ αυτήν. Φροντίστε οι ερωτήσεις να πηγαίνουν σε ολοένα και μεγαλύτερο βάθος του νοήματος, όπως οι Σωκρατικοί διάλογοι.

2. Κάντε ερωτήσεις καθώς διηγείστε μια ιστορία. Ξεκινήστε ένα γραμμικό σενάριο και σε κρίσιμες στιγμές, σταματήστε και ρωτήστε τον εκπαιδευόμενο για το ποια πρέπει να είναι η συνέχεια, ανάμεσα σε διάφορες επιλογές. Δώστε ανατροφοδότηση για τις λανθασμένες επιλογές.

3. Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις για να διακλαδώσετε ένα σενάριοΓια μια πιο ρεαλιστική εξομοίωση της πραγματικότητας, αφού δημιουργήσετε ένα σενάριο, δημιουργήστε και παραλλαγές του, ανάλογα με τις επιλογές του εκπαιδευόμενου, στις ερωτήσεις κατά τις κρίσιμες στιγμές. Έτσι θα δει πού τον οδηγούν οι επιλογές του και θα μάθει από τα λάθη του.

Μην ξεχνάτε ότι, τα σημαντικά χαρακτηριστικά μιας προσομοίωσης είναι:

  • Η ακριβής αναπαράσταση πραγματικών γεγονότων.
  • Οι ευκαιρίες για ρεαλιστικές επιλογές.
  • Η ακριβής αναπαράσταση των συνεπειών των επιλογών.
  • Η ανατροφοδότηση και διόρθωση των λανθασμένων επιλογών.

 

 

 

 

 

Πηγή: Cammy Bean - Kineo US