Άσκηση Γραφημάτων

 1. Καλέστε το Excel.
 2. Κατεβάστε στον υπολογιστή σας και ανοίξτε το έγγραφο ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ.
 3. Αποθηκεύστε το έγγραφο με το ίδιο όνομα (ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ), σε δικό σας φάκελο.
 4. Στο φύλλο εργασίας ΒΑΘΜΟΙ, χρησιμοποιώντας την περιοχή κελιών από Α3 μέχρι Ε8, δημιουργήστε γράφημα στηλών.
 5. Στο φύλλο εργασίας ΕΚΛΟΓΕΣ, χρησιμοποιώντας την περιοχή κελιών από Α3 μέχρι Β7, δημιουργήστε γράφημα πίτας.
 6. Χρησιμοποιώντας την περιοχή κελιών από Α4 μέχρι Β25 του φύλλου εργασίας ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ, δημιουργήστε γράφημα (Διασποράς) ΧΥ, με ομαλές γραμμές χωρίς δείκτες, σε νέο φύλλο εργασίας με όνομα ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.
 7. Στο γράφημα του φύλλου εργασίας ΒΑΘΜΟΙ, εισάγετε τον τίτλο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ.
 8. Εισάγετε επίσης στον άξονα των κατηγοριών τον τίτλο ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
 9. Προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εμφανίζεται το υπόμνημα στο κάτω μέρος του γραφήματος.
 10. Αλλάξτε τον τύπο του γραφήματος σε γράφημα ράβδων τμημάτων.
 11. Αλλάξτε το χρώμα φόντου του γραφήματος σε κίτρινο ανοιχτό.
 12. Αλλάξτε το μέγεθος των αριθμών στον άξονα των τιμών σε 14 και το χρώμα τους σε μπλε σκούρο.
 13. Αλλάξτε το χρώμα των ράβδων που αντιστοιχεί στα ΓΡΑΠΤΑ σε κόκκινο.
 14. Μετακινήστε το γράφημα ώστε να ξεκινάει από το κελί Α12.
 15. Μειώστε το ύψος του γραφήματος ώστε να μην κρύβει τη γραμμή 25.
 16. Διαγράψτε το γράφημα.
 17. Κλείστε το έγγραφο χωρίς να αποθηκεύσετε αλλαγές.