Άσκηση στις Εκτυπώσεις

1. Κατεβάστε στον υπολογιστή σας και ανοίξτε το βιβλίο εργασίας ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ.
2. Ρυθμίστε το αριστερό και το δεξιό περιθώριο σελίδας στα 3 εκατοστά.
3. Αλλάξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού σε οριζόντιο.
4. Αλλάξτε το μέγεθος του χαρτιού σε Letter.
5. Προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε το περιεχόμενο του Φύλλου 1 να χωράει και να εκτυπώνεται σε μία μόνο σελίδα.
6. Προσαρμόστε την κεφαλίδα του εγγράφου ώστε να εμφανίζει το όνομα του αρχείου.
7. Προσαρμόστε το υποσέλιδο του εγγράφου ώστε στα αριστερά να εμφανίζει τη λέξη OpenEducation.GR ενώ στα δεξιά να εμφανίζεται ο αριθμός σελίδας.
8. Προβείτε σε προεπισκόπηση εκτύπωσης του Φύλλου 1.
9. Ρυθμίστε το έγγραφό σας ώστε κατά την εκτύπωση να εμφανίζονται οι γραμμές πλέγματος καθώς και οι επικεφαλίδες γραμμών και στηλών.
10. Ρυθμίστε το έγγραφό σας ώστε κατά την εκτύπωση να επαναλαμβάνεται σε κάθε σελίδα η γραμμή 5 ως γραμμή τίτλων.
11. Εκτυπώστε μόνο την περιοχή Α5 έως και D11 του Φύλλου 1.
12. Δημιουργείστε γράφημα στηλών για την περιοχή κελιών από Ε6 έως και Ε11, σαν αντικείμενο στο φύλλο εργασίας. Εκτυπώστε μόνο το γράφημα.
13. Κλείστε το έγγραφο χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.