Ασκήσεις με Μηνύματα Σφάλματος

  1. Κατεβάστε στον υπολογιστή σας και ανοίξτε το αρχείο ΠΩΛΗΣΕΙΣ.
  2. Περάστε στο φύλλο εργασίας ΜΕΤΟΧΟΙ.
  3. Τι σημαίνει το σφάλμα του κελιού C1; Προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να το διορθώσετε.
  4. Τι σημαίνει το σφάλμα του κελιού D5; Προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να το διορθώσετε.
  5. Τι σημαίνει το σφάλμα του κελιού B15; Προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να το διορθώσετε.
  6. Τι σημαίνει το σφάλμα του κελιού B18; Προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να το διορθώσετε.
  7. Κλείστε το βιβλίο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ