Άσκηση με Πράξεις και Συναρτήσεις

 1. Ανοίξτε το αρχείο «Πράξεις και Συναρτήσεις».
 2. Αποθηκεύστε το με διαφορετικό όνομα σε δικό σας φάκελο.
 3. Στο φύλλο εργασίας ΠΡΑΞΕΙΣ, στο κελί C10, εισάγετε τον κατάλληλο τύπο, που να υπολογίζει το Ακαθάριστο κέρδος, αφαιρώντας από το κελί C7 το κελί C8. Αντιγράψτε τον τύπο και στα διπλανά κελιά.
 4. Στο κελί C14 εισάγετε τον κατάλληλο τύπο, ο οποίος να υπολογίζει το Καθαρό κέρδος, αφαιρώντας από το κελί C10 το C12. Αντιγράψτε τον τύπο και στα διπλανά κελιά.
 5. Στο κελί Ι13 υπολογίστε αυτόματα το Σύνολο των ψήφων.
 6. Στο κελί J6 εισάγετε τον κατάλληλο τύπο, ο οποίος θα διαιρεί το κελί Ι6 με το Ι13. Χρησιμοποιείστε απόλυτη αναφορά στο κελί Ι13. Δώστε μορφή ποσοστού στο κελί και αντιγράψτε τον τύπο στα παρακάτω κελιά.
 7. Περάστε στο φύλλο εργασίας: ΜΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.
 8. Στο κελί C4 εισάγετε ένα τύπο ο οποίος θα πολλαπλασιάζει το κελί C3 με το Β4. Χρησιμοποιείστε μικτή αναφορά, απόλυτη ως προς τη γραμμή και σχετική ως προς τη στήλη, για το κελί C3 και μικτή αναφορά, απόλυτη ως προς τη στήλη και σχετική ως προς τη γραμμή, για το κελί Β4.
 9. Αντιγράψτε τον τύπο προς τα δεξιά και προς τα κάτω, ώστε να γεμίσετε τον πίνακα με τιμές.
 10. Περάστε στο φύλλο εργασίας ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 1
 11. Στο κελί Η6 χρησιμοποιείστε την κατάλληλη συνάρτηση για να υπολογίσετε το σύνολο των εξόδων για την κατηγορία ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ, από την περιοχή κελιών C6 έως και G6. Αντιγράψτε τον τύπο και στα παρακάτω κελιά για να υπολογιστούν τα έξοδα για όλες τις κατηγορίες.
 12. Στο κελί C11 εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση για να υπολογίσετε το σύνολο εξόδων της οικογένειας, από την περιοχή κελιών C6 έως και C10. Αντιγράψτε τον τύπο και στα δίπλα κελιά.
 13. Στο κελί Ε14 εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση για να υπολογίσετε τα συνολικά έξοδα των παιδιών, από την περιοχή κελιών F6 έως και G10.
 14. Στο κελί Ε15 εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση για να υπολογίσετε τα συνολικά έξοδα των γονέων, από την περιοχή κελιών D6 έως και E10.
 15. Στο κελί Ε16 εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση για να υπολογίσετε τον μέσο όρο των εξόδων διασκέδασης, από την περιοχή κελιών C8 έως και G8.
 16. Στο κελί Ε17, εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση, για να υπολογίσετε την μεγαλύτερη τιμή των εξόδων για την μετακίνηση, από την περιοχή κελιών C10 έως και G10.
 17. Στο κελί Ε18, εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση, για να υπολογίσετε την μικρότερη τιμή των εξόδων για την εκπαίδευση, από την περιοχή κελιών C9 έως και G9.
 18. Στο κελί Ε19, εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση για να υπολογίσετε το πλήθος των εξόδων, από την περιοχή κελιών C6 έως και G10.
 19. Περάστε στο φύλλο εργασίας ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 2
 20. Στο κελί C12, υπολογίστε αυτόματα το Σύνολο των ψηφοφόρων.
 21. Στο κελί D5, εισάγετε τον κατάλληλο τύπο, ο οποίος θα διαιρεί το κελί C5 με το C12. Χρησιμοποιείστε απόλυτη αναφορά για το κελί C12. Δώστε μορφή ποσοστού στο κελί του τύπου. Συμπληρώστε τον τύπο για όλα τα κόμματα.
 22. Στο κελί Ε5 εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανιστεί στο κελί η τιμή ΝΑΙ, αν τα κόμματα έπιασαν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 3%, αλλιώς να εμφανιστεί η τιμή ΟΧΙ. Αντιγράψτε τον τύπο και στα παρακάτω κελιά.
 23. Περάστε στο φύλλο εργασίας ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 3
 24. Στο κελί C15 εισάγετε τον κατάλληλο τύπο για να υπολογίσετε τα Σύνολα.
 25. Στο κελί Ε9 εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανιστεί στο κελί η τιμή «ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ», αν ο Στόχος είναι μικρότερος ή ίσος από τα παραγματοποιηθέντα, αλλιώς να εμφανιστεί στο κελί η τιμή «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ». Αντιγράψτε τον τύπο και στα παρακάτω κελιά.
 26. Στο κελί F9, εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να υπολογίζεται το ποσοστό της προμήθειας ως εξής:
 • Αν ο στόχος  είναι μικρότερος ή ίσος από τα πραγματοποιθέντα
 • τότε η προμήθεια είναι το 10% των πραγματοποιηθέντων πωλήσεων
 • αλλιώς, η προμήθεια είναι το 5% των πραγματοποιηθέντων πωλήσεων.

Αντιγράψτε τον τύπο και στα παρακάτω κελιά.

 1. Κλείστε το αρχείο σας χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.