Άσκηση με Σχετικές, Απόλυτες και Μικτές Αναφορές

 1. Κατεβάστε στον υπολογιστή σας και ανοίξτε το αρχείο ΠΩΛΗΣΕΙΣ.
 2. Στο φύλλο εργασίας ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, στο κελί Ε12, εισάγετε έναν τύπο ο οποίος θα πολλαπλασιάζει το κελί C12 με το κελί D12. Αντιγράψτε τον τύπο και στα παρακάτω κελιά.
 3. Στο κελί F12 εισάγετε έναν τύπο ο οποίος θα πολλαπλασιάζει το κελί Ε12 με το κελί G1. Χρησιμοποιείστε απόλυτη αναφορά για το κελί G1.
 4. Αντιγράψτε τον τύπο του κελιού F12 μέχρι και το κελί F16.
 5. Στο κελί G12 εισάγετε έναν τύπο ο οποίος θα αφαιρεί το κελί F12 με το κελί E12.
 6. Αντιγράψτε τον τύπο του κελιού G12 μέχρι και το κελί G16.
 7. Στο κελί H12 εισάγετε έναν τύπο ο οποίος θα πολλαπλασιάζει το κελί G12 με το κελί G2. Χρησιμοποιείστε απόλυτη αναφορά για το κελί G2.
 8. Αντιγράψτε τον τύπο του κελιού H12 μέχρι και το κελί H16.
 9. Στο κελί I12 εισάγετε έναν τύπο ο οποίος θα προσθέτει το κελί Η12 με το κελί G12.
 10. Αντιγράψτε τον τύπο του κελιού I12 μέχρι και το κελί I16.
 11. Περάστε στο φύλλο εργασίας ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
 12. Στο κελί Β7 εισάγετε τύπο ο οποίος θα πολλαπλασιάζει το κελί Β1 με το κελί Β6. Χρησιμοποιείστε απόλυτη αναφορά για το κελί Β1 και μικτή αναφορά, απόλυτη ως προς τη γραμμή και σχετική ως προς τη στήλη για το κελί Β6.
 13. Αντιγράψτε τον τύπο προς τα δεξιά, μέχρι και το κελί Ε7.
 14. Κλείστε το αρχείο σας χωρίς να αποθηκεύσετε αλλαγές.