Άσκηση Μορφοποιήσεων

1. Καλέστε το Excel.
2. Κατεβάστε στον υπολογιστή σας και ανοίξτε το έγγραφο ΜΟΡΦΕΣ.
3. Αποθηκεύστε το σε δικό σας φάκελο με το ίδιο όνομα.
4. Στα κελιά από Α12 μέχρι και Α15, εφαρμόστε μορφή αριθμών με τελεία στις χιλιάδες και χωρίς δεκαδικά ψηφία.
5. Στα κελιά από C12 μέχρι και C15, εφαρμόστε μορφοποίηση ώστε να εμφανίζεται ο μήνας σαν ολόκληρη λέξη αλλά όχι η ημέρα της εβδομάδας.
6. Στα κελιά από D12 μέχρι και D15, εφαρμόστε νομισματική μορφή αριθμών με τρία δεκαδικά ψηφία.
7. Στα κελιά από Ε12 μέχρι και Ε15, εφαρμόστε στυλ ποσοστού με ένα δεκαδικό ψηφίο.
8. Στα κελιά από Β12 μέχρι και Β15, εφαρμόστε γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος γραμμάτων 11. Χρώμα γραμμάτων μπλε σκούρο.
9. Στα κελιά από Α11 μέχρι και Ε11, εφαρμόστε έντονη γραφή και διπλή υπογράμμιση.
10. Στον αριθμό 2 του κελιού C6, εφαρμόστε μορφή εκθέτη.
11. Στο κελί Α11 εφαρμόστε χρώμα φόντου κίτρινο ανοιχτό και χρώμα γραμμάτων κόκκινο σκούρο. Εφαρμόστε αναδίπλωση του κειμένου και κατακόρυφη στοίχιση στο κέντρο.
12. Αντιγράψτε τις μορφοποιήσεις του κελιού Α11, στα κελιά από Β11 μέχρι και Ε11.
13. Χρησιμοποιείστε τη λειτουργία της συγχώνευσης και στοίχισης στο κέντρο για να κεντράρετε το περιεχόμενο του κελιού Α9, στην περιοχή των κελιών από Α9 μέχρι και Ε9.
14. Κεντράρετε τα περιεχόμενα του κελιού Α10 στην περιοχή των κελιών από Α10 μέχρι και Ε10, χωρίς να συγχωνεύσετε τα κελιά.
15. Στοιχίστε το περιεχόμενο του κελιού Β20, κατακόρυφα και οριζόντια στο κέντρο.
16. Αλλάξτε τον προσανατολισμό του κελιού C20, σε γωνία 90 μοιρών και δώστε κατακόρυφη στοίχιση στο κέντρο.
17. Στην περιοχή των κελιών από Α11 μέχρι και Ε11, εισάγετε εξωτερικό περίγραμμα με διπλή σκούρα μπλε γραμμή και εσωτερικό περίγραμμα με λεπτή πράσινη σκούρα γραμμή.
18. Κλείστε το έγγραφο που έχετε ανοικτό χωρίς να αποθηκεύσετε αλλαγές.
19. Κλείστε την εφαρμογή.