Άσκηση στις Σχετικές και Απόλυτες Αναφορές

Ανοίξτε αυτό το Υπολογιστικό Φύλλο.

  1. Δημιουργείστε ένα πανομοιότυπο, δικό σας, Google Doc, ή Excel υπολογιστικό φύλλο.
  2. Στο κελί Β8, εισάγετε τον κατάλληλο τύπο, που θα υπολογίζει το Ακαθάριστο κέρδος, αφαιρώντας από το κελί Β5 το κελί Β6. Αντιγράψτε τον τύπο και στα διπλανά κελιά, C8 και D8.
  3. Στο κελί B12 εισάγετε τον κατάλληλο τύπο, ο οποίος να υπολογίζει το Καθαρό κέρδος, αφαιρώντας από το κελί B8 το B10. Αντιγράψτε τον τύπο και στα διπλανά κελιά.
  4. Στο κελί H11 υπολογίστε αυτόματα το Σύνολο των ψήφων.
  5. Στο κελί I4 εισάγετε τον κατάλληλο τύπο, ο οποίος θα διαιρεί το κελί H4 με το H11. Χρησιμοποιείστε απόλυτη αναφορά όπου χρειάζεται. Δώστε μορφή ποσοστού στο κελί και αντιγράψτε τον τύπο στα παρακάτω κελιά.
  6. Κάντε κοινόχρηστο το υπολογιστικό σας φύλλο Google Doc ή ανεβάστε στο  Wikisend το αρχείο Excel και αναρτείστε τη διεύθυνσή του με ένα σχόλιο.