Άσκηση Συναρτήσεων

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ και περάστε στο Φύλλο1.
 2. Χρησιμοποιείστε την κατάλληλη συνάρτηση για να υπολογίσετε το ζητούμενο αποτέλεσμα στο κελί C14
 3. Χρησιμοποιείστε την κατάλληλη συνάρτηση για να υπολογίσετε το ζητούμενο αποτέλεσμα στο κελί C15
 4. Χρησιμοποιείστε την κατάλληλη συνάρτηση για να υπολογίσετε το ζητούμενο αποτέλεσμα στο κελί C16
 5. Χρησιμοποιείστε την κατάλληλη συνάρτηση για να υπολογίσετε το ζητούμενο αποτέλεσμα στο κελί C17
 6. Χρησιμοποιείστε την κατάλληλη συνάρτηση για να υπολογίσετε το ζητούμενο αποτέλεσμα στο κελί C18
 7. Περάστε στο Φύλλο2.
 8. Στο κελί Ι6, χρησιμοποιείστε την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανιστεί στο κελί η τιμή ΝΑΙ αν οι ώρες εργασίας είναι πάνω από 40, αλλιώς να εμφανιστεί η τιμή ΟΧΙ.
 9. Στο κελί F6, εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να υπολογίζεται το Σύνολο της αμοιβής ως εξής: Αν οι ώρες εργασίας είναι περισσότερες από 20, τότε το σύνολο να είναι οι ώρες εργασίας επί 5, αλλιώς, το σύνολο να είναι οι ώρες εργασίας επί 8.
 10. Στο κελί G6, εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να υπολογίζεται το ποσοστό των κρατήσεων ως εξής: Αν το σύνολο (F6) είναι μεγαλύτερο ή ίσο από 200 €, τότε το ποσοστό των κρατήσεων είναι 10%, αλλιώς, το ποσοστό των κρατήσεων είναι 7%.
 11. Κλείστε το αρχείο σας και μην αποθηκεύετε τις αλλαγές.