Άσκηση με Γραμμές, Στήλες και Φύλλα Εργασίες

ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΛΕΣ

 1. Κατεβάστε στον υπολογιστή σας και ανοίξτε το αρχείο ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
 2. Εισάγετε:
  1. Στο κελί G1: OPENEDUCATION.GR
  2. Στο κελί G2: 22/12/2017
  3. Στο κελί G3: 10
 3. Επιλέξτε ταυτόχρονα τα κελιά: Α2, Α5, Α8, Β10
 4. Επιλέξτε ταυτόχρονα τις γραμμές 1, 2, 4, 5, 8.
 5. Επιλέξτε ταυτόχρονα τις στήλες Α, Β, Ε, Κ.
 6. Εισάγετε μία καινούρια γραμμή, πάνω από τη  γραμμή 9.
 7. Διαγράψτε τη γραμμή 8.
 8. Εισάγετε μία καινούρια στήλη πριν από την Ε.
 9. Διαγράψτε τη στήλη Ε.
 10. Δώστε στη γραμμή 11 όσο ύψος της χρειάζεται ώστε να φαίνονται ολόκληρα τα γράμματα.
 11. Δώστε στη στήλη Β, πλάτος 18.
 12. Στο κελί Α9, συμπληρώστε στο τέλος του κειμένου τη λέξη ΜΑΘΗΤΗ
 13. Στο κελί Α11, αντικαταστήστε τη λέξη ΚΩΔΙΚΟΣ με τη λέξη ΑΡΙΘΜΟΣ.
 14. Αναιρέστε την τελευταία σας ενέργεια
 15. Ακυρώστε την αναίρεση που κάνατε.
 16. Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας βασισμένο στο προκαθορισμένο πρότυπο.
 17. Αφήστε το έγγραφο ανοικτό και περάστε στο βιβλίο εργασίας ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
 18. Αντιγράψτε την περιοχή κελιών Β12:F16, στο νέο βιβλίο εργασίας που δημιουργήσατε, στο Φύλλο1, ξεκινώντας από το κελί Β2.
 19. Αντιγράψτε την εικόνα του φύλλου εργασίας Φύλλο1 του βιβλίου εργασίας ΜΑΘΗΜΑΤΑ, στο Φύλλο3, στο κελί Β10, του ίδιου βιβλίου εργασίας (ΜΑΘΗΜΑΤΑ).
 20. Μετακινήστε τα κελιά από Ι1 μέχρι και Ι3 του Φύλλου 1, στο νέο βιβλίο εργασίας, στο Φύλλο2, στο κελί Ε4.
 21. Στο Φύλλο2, αντιγράψτε τους μαθητές της Β’ τάξης, στους μαθητές της Α’ τάξης, τοποθετώντας τους όμως πάνω από όλους τους μαθητές της Α’ τάξης, δηλαδή πριν την γραμμή 6.
 22. Στο νέο βιβλίο εργασίας, στο Φύλλο1, διαγράψτε το περιεχόμενο των κελιών της στήλης Β.
 23. Περάστε στο βιβλίο εργασίας ΜΑΘΗΜΑΤΑ, στο Φύλλο1.
 24. Στα κελιά από Α12 μέχρι και Α16, συμπληρώστε αυτόματα τους διαδοχικούς κωδικούς.
 25. Αντιγράψτε τον τύπο του κελιού G12, στα παρακάτω κελιά μέχρι και το κελί G16.
 26. Στο Φύλλο2, συμπληρώστε αυτόματα τους διαδοχικούς αριθμούς στα κελιά από Α6 έως και Α11.
 27. Βρείτε αυτόματα το κελί με το περιεχόμενο ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
 28. Αντικαταστήστε αυτόματα παντού το όνομα ΝΙΚΟΛΑΟΣ με το όνομα ΧΡΗΣΤΟΣ
 29. Ταξινομείστε τα στοιχεία των μαθητών πρώτα κατά το επώνυμο σε αύξουσα ταξινόμηση και έπειτα κατά το βαθμό σε φθίνουσα ταξινόμηση.

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Εισάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας πριν από το Φύλλο2.
 2. Μετονομάστε το νέο φύλλο εργασίας σε ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ.
 3. Διαγράψτε το φύλλο εργασίας ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ.
 4. Μετονομάστε το Φύλλο1 σε ΒΑΘΜΟΙ
 5. Μετονομάστε το Φύλλο2 σε ΜΑΘΗΤΕΣ.
 6. Αντιγράψτε το φύλλο εργασίας ΜΑΘΗΤΕΣ, πριν από το φύλλο εργασίας ΒΑΘΜΟΙ.
 7. Μετακινήστε το φύλλο εργασίας ΜΑΘΗΤΕΣ, στο τέλος του βιβλίου εργασίας.
 8. Αντιγράψτε το φύλλο εργασίας ΒΑΘΜΟΙ στο νέο βιβλίο εργασίας που παραμένει ανοικτό, πριν από όλα τα άλλα φύλλα.
 9. Κλείστε όλα τα έγγραφα και μην αποθηκεύετε αλλαγές.