Εισαγωγή και Συμπλήρωση Τύπων

Μαθησιακός Στόχος: 
Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα θα μπορείτε να εισάγετε τύπους στο Excel για να κάνετε πράξεις.
Εισαγωγή: 
Οι τύποι είναι η δύναμη του Excel. Μπορούν να παράγουν χιλιάδες αριθμητικά αποτελέσματα σε δευτερόλεπτα! Μαθαίνοντας να δουλεύουμε με τους τύπους του Excel, μαθαίνουμε να αξιοποιούμε τη δύναμή του!
Προαπαιτούμενες γνώσεις: 
Απλή χρήση υπολογιστών και μαθηματικά.
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

Εισάγοντας τύπους στα κελιά του Excel μπορούμε να κάνουμε πράξεις με τα δεδομένα των διπλανών κελιών. Αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, όσο το ότι:

 • Κάθε φορά που θα αλλάζουν τα δεδομένα των διπλανών κελιών, θα αλλάζουν και τα αποτελέσματα των τύπων αυτόματα!
 • Μπορούμε να αντιγράψουμε έναν τύπο αυτόματα στα επόμενα κελιά και να υπολογίσουμε σε δευτερόλεπτα ακόμα περισσότερες τιμές!

Για τις πράξεις χρησιμοποιούμε τους παρακάτω αριθμητικούς τελεστές:

 • Για την πρόσθεση +
 • Για την αφαίρεση -
 • Για τον πολλαπλασιασμό *
 • Για τη διαίρεση /
 • Για την ύψωση σε δύναμη ^

Ισχύει η προτεραιότητα των πράξεων: Πρώτα η ύψωση στις δυνάμεις, μετά οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις και μετά οι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις. Για αλλαγή της προτεραιότητας χρησιμοποιούμε παρενθέσεις.

Για να εισάγουμε έναν τύπο:

 • Κάνουμε κλικ στο κελί που θα εισαχθεί ο τύπος και πατάμε το =
 • Γράφουμε τον τύπο, κάνοντας κλικ στα κελιά που θα εισαχθούν και πληκτρολογώντας τους αριθμούς και τις πράξεις.
 • Καταχωρούμε πατώντας Enter.

 • Αφού πατήσουμε το Enter, στο κελί του τύπου θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα, ενώ ο τύπος θα φαίνεται στη γραμμή των τύπων.
 • Από τη λαβή συμπλήρωσης του τύπου, μπορούμε να πατήσουμε και να σύρουμε το ποντίκι για να αντιγράψουμε τον τύπο προς τα κάτω:

 • Τα αποτελέσματα εμφανίζονται αμέσως:

 

Tags: 
Αξιολόγηση (πρέπει να έχετε συνδεθεί): 
0
No votes yet