Επαναληπτική Εργασία Παρουσίαση Excel

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας και ανοίξτε το αρχείο «Παρουσίαση Excel».

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 1. Στο κελί Β3, γράψτε «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» και καταχωρείστε τα δεδομένα στο κελί.
 2. Συγχωνεύστε και στοιχίστε στο κέντρο, στην περιοχή Β3:Ι3.
 3. Εφαρμόστε γραμματοσειρά Calibri, έντονα γράμματα, μέγεθος 16, χρώμα γραμμάτων λεβάντα.
 4. Εφαρμόστε περίγραμμα με διπλή μπλε γραμμή και σκίαση με χρώμα λεβάντα.
 5. Στην περιοχή κελιών Ε5:Ε10, εφαρμόστε νομισματική μορφή με 1 δεκαδικό ψηφίο.
 6. Στην περιοχή κελιών G5:G10, εφαρμόστε μορφή ποσοστού με 1 δεκαδικό ψηφίο.
 7. Στην περιοχή κελιών Β5:Β10, συμπληρώστε αυτόματα τη σειρά των αριθμών.
 8. Στο κελί F5, εισάγετε τύπο ο οποίος, θα υπολογίζει το γινόμενο του κελιού D5 με το κελί Ε5.
 9. Αντιγράψτε τον τύπο μέχρι και τη γραμμή 10.
 10. Στο κελί Η5, εισάγετε τύπο ο οποίος, θα υπολογίζει το γινόμενο του κελιού F5 με το κελί G5.
 11. Αντιγράψτε τον τύπο μέχρι και τη γραμμή 10.
 12. Στο κελί F5, εισάγετε τύπο ο οποίος, θα υπολογίζει το άθροισμα του κελιού F5 με το κελί H5.
 13. Αντιγράψτε τον τύπο μέχρι και τη γραμμή 10.
 14. Αθροίστε αυτόματα, στα κελιά F11, H11, I11, τα περιεχόμενα των παραπάνω κελιών, ώστε να δημιουργηθούν τα σύνολα της καθαρής αξίας, της αξίας ΦΠΑ, καθώς και της συνολικής αξίας του τιμολογίου.

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 1. Συμπληρώστε αυτόματα τη σειρά αριθμών στα κελιά από Β8 μέχρι Β13.
 2. Υπολογίστε αυτόματα τα αθροίσματα στα κελιά D26 και D30, για τα κοινόχρηστα και τη θέρμανση.
 3. Υπολογίστε αυτόματα το άθροισμα στο κελί D14, για το σύνολο των τετραγωνικών.
 4. Στο κελί Ε8, εισάγετε τύπο ο οποίος θα διαιρεί το κελί D8 με το D14. Χρησιμοποιείστε απόλυτη αναφορά για το κελί D14.
 5. Αντιγράψτε τον τύπο του κελιού Ε8, μέχρι το κελί Ε13.
 6. Στο κελί F8, εισάγετε τύπο ο οποίος θα πολλαπλασιάζει το κελί Ε8 με το κελί D26. Χρησιμοποιείστε απόλυτη αναφορά για το κελί D26.
 7. Αντιγράψτε τον τύπο του κελιού F8, μέχρι το κελί F13.
 8. Στο κελί G8, εισάγετε τύπο ο οποίος θα πολλαπλασιάζει το κελί Ε8 με το κελί D30. Χρησιμοποιείστε απόλυτη αναφορά για το κελί D30.
 9. Αντιγράψτε τον τύπο του κελιού G8, μέχρι το κελί G13.
 10. Στο κελί H8, εισάγετε τύπο ο οποίος θα προσθέτει το κελί F8 με το κελί G8.
 11. Αντιγράψτε τον τύπο του κελιού H8, μέχρι το κελί H13.
 12. Υπολογίστε αυτόματα τα αθροίσματα στα κελιά από Ε14 μέχρι Η14.
 13. Αντιγράψτε το φύλλο εργασίας «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ» και μετονομάστε το σε «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ».
 14. Στο κελί C2, στο νέο φύλλο εργασίας «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ», εισάγετε το κείμενο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.
 15. Ενημερώστε τα δεδομένα του φύλλου εργασίας ως εξής:
 • Για τη ΔΕΗ δεν θα πληρώσουν (D23).
 • Για το πετρέλαιο θα πληρώσουν συνολικά 500 € (D28).
 • Για συντήρηση δεν θα πληρώσουν.

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 1. Στο κελί D6, εισάγετε τύπο με μικτές αναφορές, ο οποίος θα αντιγραφεί προς τα δεξιά και προς τα κάτω, και θα υπολογίζει για όλο τον πίνακα τη συνολική τιμή για όλα τα τεμάχια.

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 1. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση, υπολογίστε στο κελί G4, το σύνολο των πωλήσεων του πωλητή ΙΩΑΝΝΟΥ.
 2. Αντιγράψτε τον τύπο μέχρι και τη γραμμή 9.
 3. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση, υπολογίστε στο κελί C10, το σύνολο των πωλήσεων του 1ου τριμήνου.
 4. Αντιγράψτε τον τύπο μέχρι το κελί F10.
 5. Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες συναρτήσεις υπολογίστε τα ζητούμενα στα κελιά από G15 μέχρι G19.
 6. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση , εμφανίστε στο κελί Η4 τη λέξη «ΝΑΙ» αν το σύνολο των πωλήσεων του κελιού G4 είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 10.000, αλλιώς τη λέξη «ΟΧΙ».

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δημιουργήστε γράφημα ράβδων, σε νέο φύλλο εργασίας, με τα δεδομένα του πίνακα.

ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ

 1. Εντοπίστε τη δεύτερη εμφάνιση της λέξης «αγάπη»
 2. Αντικαταστήστε αυτόματα παντού το ελληνικό κεφαλαίο άρθρο Η με το αγγλικό κεφαλαίο γράμμα Η.
 3. Ταξινομείστε τα βιβλία σύμφωνα με την Τιμή σε φθίνουσα ταξινόμηση.
 4. Εισάγετε στο υποσέλιδο, στο κέντρο, τον αριθμό της σελίδας.
 5. Ρυθμίστε την κλίμακα εκτύπωσης στο 80%
 6. Ρυθμίστε το έγγραφό σας ώστε να επαναλαμβάνονται σε όλες τις σελίδες στην κορυφή οι γραμμές 1 και 2.
 7. Εκτυπώστε την περιοχή κελιών από Α1 μέχρι D15.
 8. Κλείστε το έγγραφό σας χωρίς να αποθηκεύσετε αλλαγές.