Επαναληπτική Εργασία Excel Flowers

 1. Καλέστε το Excel.
 2. Γράψτε μέσα στο αρχείο σας τα παρακάτω, ακριβώς στις ίδιες γραμμές και στήλες, όπως φαίνεται στην εικόνα. Δώστε στο φύλλο εργασίας Φύλλο1 στο οποίο γράψατε, το όνομα Υπολογισμοί:

 1. Αποθηκεύστε το αρχείο σας με όνομα FLOWERS
 2. Αντιγράψτε όλο το Φύλλο εργασίας Υπολογισμοί, με όνομα Πράξεις, πριν από το Φύλλο3. Επιστρέψτε στο φύλλο Υπολογισμοί.
 3. Σταθεροποιείστε τα τμήματα του παραθύρου, ώστε οι γραμμές από 1 έως 4, να είναι πάντα ορατές.
 4. Γράψτε την τρέχουσα ημερομηνία στο κελί F4.
 5. Εισάγετε μια καινούρια γραμμή πάνω από τη γραμμή 4.
 6. Διαγράψτε τη γραμμή 7.
 7. Δώστε στη στήλη C, όσο ακριβώς πλάτος της χρειάζεται.
 8. Δώστε στη γραμμή 1, ύψος 20.
 9. Στο κείμενο της πρώτης γραμμής προσθέστε τη λέξη «ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ», ώστε να λέει ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.
 10. Συμπληρώστε αυτόματα τους κωδικούς των υπόλοιπων προϊόντων στη στήλη Α, ώστε να είναι 200, 300, 400 και 500.
 11. Αντικαταστήστε παντού αυτόματα, τον αριθμό 5 με τον αριθμό 8, μόνο όπου είναι μόνος του στο κελί.
 12. Ταξινομήστε τα κελιά της περιοχής Α8:F13, σύμφωνα με την περιγραφή του είδους σε φθίνουσα ταξινόμηση
 13. Εισάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας, πριν από το φύλλο Πράξεις και ονομάστε το Γραφήματα
 14. Διαγράψτε το Φύλλο2
 15. Δημιουργείστε ένα νέο αρχείο του Excel. Αντιγράψτε σ’ αυτό όλο το φύλλο εργασίας Υπολογισμοί, στο τέλος των φύλλων εργασίας που υπάρχουν εκεί. Στη συνέχεια κλείστε το αρχείο χωρίς να το αποθηκεύσετε, και επιστρέψτε στο αρχείο σας όπου ήσασταν και πριν.
 16. Υπολογίστε τη συνολική αξία για τα τριαντάφυλλα στο κελί Ε9, πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα με την τιμή.
 17. Συμπληρώστε για όλα τα προϊόντα τη συνολική αξία.
 18. Υπολογίστε το κέρδος για τα τριαντάφυλλα στο κελί F9, πολλαπλασιάζοντας τη συνολική αξία με το ποσοστό κέρδους στο κελί C3. Φροντίστε ώστε, αν αντιγραφεί στη συνέχεια ο τύπος προς τα κάτω, να μην αλλάξει η αναφορά στο κελί C3.
 19. Υπολογίστε στο κελί C5 το συνολικό κέρδος, δηλαδή το άθροισμα της περιοχής F9:F13 χρησιμοποιώντας συνάρτηση.
 20. Υπολογίστε στο κελί Α16, πόσα κελιά με αριθμούς βρίσκονται στην περιοχή C9:F13.
 21. Υπολογίστε στο κελί Α17, τον μέσο όρο των κελιών C9:C13.
 22. Γράψτε στο κελί G9, μία συνάρτηση για να εμφανιστεί η λέξη «ακριβό» αν η τιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση του 8, αλλιώς να βγάζει φτηνό. Αντιγράψτε τη συνάρτηση μέχρι κάτω, για όλα τα λουλούδια.
 23. Γράψτε στο κελί Η9 μία συνάρτηση για να εμφανιστεί η λέξη «πολλά» αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη ή ίση του 50, αλλιώς να βγάζει «λίγα». Τραβήξτε τη συνάρτηση μέχρι κάτω, για όλα τα λουλούδια
 24. Γράψτε στο κελί Ι9 μία συνάρτηση για να εμφανιστεί η λέξη «ΟΚ» αν το κέρδος για κάθε λουλούδι είναι διάφορο από 2 € , αλλιώς να βγάζει «ΠΡΟΣΟΧΗ!». Αντιγράψτε τη συνάρτηση μέχρι κάτω, για όλα τα λουλούδια. Για το κέρδος για το κάθε λουλούδι, χρησιμοποιείστε τον τύπο C3*C9 με απόλυτη αναφορά στο C3.
 25. Γράψτε στο κελί Κ9 μία συνάρτηση για να εμφανιστεί η έκπτωση επί της συνολικής αξίας. Η έκπτωση θα είναι 20% αν η συνολική αξία είναι μεγαλύτερη από 200 αλλιώς θα είναι μηδέν.  Τραβήξτε τη συνάρτηση μέχρι κάτω, για όλα τα λουλούδια. Για να υπολογίσετε την έκπτωση πολλαπλασιάστε τη συνολική αξία επί 20%.
 26. Δώστε στα κελιά Ε9:Ε13 μορφή νομισματική.
 27. Δώστε στο κελί C3, μορφή ποσοστού χωρίς δεκαδικά ψηφία.
 28.  Δώστε σε όλο το φύλλο γραμματοσειρά Times New Roman.
 29. Δώστε στα κελιά Β9:Β13, χρώμα μπλε σκούρο και χρώμα φόντου κίτρινο ανοιχτό.
 30. Αντιγράψτε τις μορφοποιήσεις και στα κελιά F9:F13
 31. Δώστε στα κελιά της γραμμής 8, κατακόρυφη στοίχιση στο κέντρο.
 32. Κεντράρετε τον τίτλο της γραμμής 1, μέχρι τη στήλη G.
 33. Προσθέστε εξωτερικό περίγραμμα διπλής γραμμής στην περιοχή κελιών Α8:G8.
 34. Επιλέξτε τις περιγραφές και τις ποσότητες (μαζί με τους τίτλους των στηλών) και δημιουργείστε ένα γράφημα πίτας, με τίτλο «ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ», στο φύλλο Υπολογισμοί.
 35. Αλλάξτε τη θέση του γραφήματος και τοποθετήστε το σε νέο φύλλο εργασίας με όνομα Γράφημα.
 36. Αλλάξτε το φόντο του γραφήματος σε οποιοδήποτε άλλο της επιλογής σας.
 37. Αλλάξτε τον τύπο του γραφήματος σε ράβδους με χρώμα κόκκινο.
 38. Μετατρέψτε το ξανά σε πίτα και εμφανίστε την ετικέτα και το ποσοστό σε κάθε τμήμα της πίτας.
 39. Μετακινείστε το υπόμνημα στο κάτω μέρος του γραφήματος χωρίς να το σύρετε.
 40. Αλλάξτε τον τύπο του γραφήματος σε στήλες. Ορίστε σαν  τίτλο του οριζόντιου άξονα το κείμενο «ΛΟΥΔΟΥΔΙΑ».
 41. Αλλάξτε τον τίτλο του γραφήματος σε «ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ».
 42. Αλλάξτε θέση στο γράφημα και τοποθετήστε το σαν αντικείμενο στο Φύλλο3
 43. Μετακινήστε το γράφημα στην επάνω αριστερή γωνία του φύλου εργασίας Φύλλο3.
 44. Διαγράψτε το γράφημα.
 45. Περάστε στο φύλλο εργασίας Υπολογισμοί.
 46. Δώστε σε όλα τα κελιά μέγεθος 24στιγμές
 47. Δώστε σε όλες τις στήλες όσο πλάτος  χρειάζονται και σ’ όλες τις γραμμές όσο ύψος χρειάζονται.
 48. Αλλάξτε τον προσανατολισμό της σελίδας σε οριζόντιο και τα περιθώρια όλα ίσα με 1,5
 49. Φροντίστε ώστε η εκτύπωση να χωράει σε μια σελίδα.
 50. Ορίστε στο κέντρο της κεφαλίδας να εμφανιστεί το επίθετό σας. Αριστερά το όνομα του αρχείου και δεξιά το όνομα του φύλλου εργασίας.
 51. Στο υποσέλιδο, αριστερά η ημερομηνία, στο κέντρο η ώρα και δεξιά ο αριθμός της σελίδας.
 52. Ορίστε να εμφανίζονται οι επικεφαλίδες των γραμμών και των στηλών στην εκτύπωση καθώς και το πλέγμα.
 53. Ορίστε να εκτυπώνεται αυτόματα σαν γραμμή τίτλων σε όλες τις σελίδες η γραμμή 1.
 54. Εκτυπώστε μόνο την περιοχή κελιών Α8:F13, σε 2 αντίγραφα.
 55.  Κλείστε το αρχείο σας και αποθηκεύστε τις αλλαγές