Ας γεμίσουμε το χώρο!

  • Κατεβάστε τις εικόνες στον υπολογιστή σας (δεξί κλικ επάνω σε κάθε εικόνα > Αποθήκευση εικόνας Ως)
  • Ανοίξτε τη σελίδα photopea.com.
  • Ανοίξτε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σαν φόντο.
  • Ανοίξτε τις εικόνες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να τοποθετήσετε στο χώρο.
  • Αντιγράψτε τα αντικείμενα στην εικόνα φόντου και προσαρμόστε το μέγεθος!

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

pol

kan

kan

kan

fyt

fyl

fyt

fyt

fyt

fyl

pin