Μάθημα 27 Νοε 2020

Για το Photoshop, το μάθημα Blur Background

Για το Word, την επαναληπτική άσκηση "ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ"