Δίγλωσσα Websites

Μαθησιακός Στόχος: 
Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα θα γνωρίζετε με ποιον τρόπο μπορείτε να κάνετε το site σας δίγλωσσο.
Εισαγωγή: 
Αν απευθύνεστε σε ανθρώπους άλλων χωρών, ίσως θα θέλατε το site σας να εμφανίζεται σε περισσότερες από μία γλώσσες.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: 
Modules, views, blocks, menus
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

Αν θέλουμε να διατηρούμε το site μας σε δύο γλώσσες (ή περισσότερες), μπορούμε να το καταφέρουμε με το module Internationalization.

Όταν εγκαταστήσουμε και ενεργοποιήσουμε το module, κάθε φορά που θα δημιουργούμε ένα καινούριο άρθρο ή μια βασική σελίδα, θα μας ρωτάει σε ποια γλώσσα είναι. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε και τις ξενόγλωσσες αλλά και τις ελληνικές σελίδες. Δεν θα μεταφράζονται αυτόματα!

To Drupal καταλαβαίνει την προέλευση του επισκέπτη του website και ανοίγει τη σελίδα στην κατάλληλη  γλώσσα.

Πάντως σήμερα, με τα εργαλεία που υπάρχουν στους browsers, αν πέσει κάποιος στη σελίδα μας μπορεί να τη μεταφράσει αυτόματα.

Εκτός κι αν έχουμε συμφέροντα στο εξωτερικό, δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε τόσο κόπο.

Αν θέλετε να το επιχειρήσετε, θα βρείτε στο Drupal.org, έναν κατατοπιστικό οδηγό.

Επισήμανση: 
Η εγκατάσταση ενός δίγλωσσου περιβάλλοντος είναι αρκετά απαιτητική για αρχάριους.
Αξιολόγηση (πρέπει να έχετε συνδεθεί): 
0
No votes yet