Δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης του Drupal:

Μαθησιακός Στόχος: 
Εξερεύνηση σημείων του drupal
Εισαγωγή: 
Μαθήματα drupal στο openeducation.gr
Προαπαιτούμενες γνώσεις: 
Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων εγκατάστασης του Drupal:
1. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας την ιστοθέσης σας Drupal είναι μια διαδικασία δύο βημάτων. Το πρώτο βήμα είναι να τοποθετήσετε ένα αντίγραφο των αρχείων σας Drupal σε μια ασφαλή και προσπελάσιμη θέση:
► Κάντε κλικ μια φορά στον φάκελο που περιέχει τα αρχεία σας Drupal, και μετά πατήστε Command-C (Control-C) για να δημιουργήσετε το αντίγραφο. Μεταβείτε εκεί που θέλετε να αποθηκεύσετε το αντίγραφο, και μετά πατήστε Command- V (Control-V) για να το επικολλήσετε στην νέα του θέση.
► Αν τα αρχεία σας βρίσκονται σε ένα απομακρυσμένο διακομιστή και θέλετε να τα αποθηκεΰσετε σε ένα τοπικό υπολογιστή, πρώτα δημιουργήστε ένα αρχείο tar, όπως περιγράψαμε στο προηγούμενο βήμα και μετά χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα FTP ή SCP, για να μεταφέρετε το αρχείο ανάμεσα στους δύο υπολογιστές.
2. Προαιρετικό. Συμπιέστε το αντίγραφο ασφαλείας που μόλις δημιουργήσατε για να εξοικονομήσετε χώρο:
► Επιλέξτε το αρχείο, κάντε δεξιό κλικ και από το μενού περιβάλλοντος επιλέξτε Send Το -> Compressed (zipped) folder.
3. Ονομάστε και αποθηκεύατε το αντίγραφο ασφαλείας.
Πάρα πολλοί άνθρωποι ξεχνούν αυτό το βήμα και καταλήγουν με μια δέσμη μυστηριωδών αρχείων, με ονόματα backup σε διάφορους φακέλους. Πρόταση να χρησιμοποιείται το πρότυπο ΕΕΕ- ΕΜΜΗΗ-όνομα-ιστοθεσης. Για παράδειγμα, ένα αντίγραφο της ιστοθέσης firstdrupal που αποθηκεύτηκε στις 04 Νοεμβρίου 2016, θα έχει το όνομα 04112016-firstdrupal. Μια όμορφη παρενέργεια αυτής της σύμβασης είναι ότι τα αρχεία παρουσιάζονται χρονολογικά ταξινομημένα, οπότε είναι εύκολο να βρείτε το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας.
Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας ολόκληρης της εγκατάστασης του Drupal. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας μόνο του φακέλου σας sites, που περιλαμβάνει όλα τα αρχεία, τις λειτουργικές μονάδες και τα θέματα που αφορούν την ιστοθέση σας. Ωστόσο, είναι προτιμώτερο να δημιουργούμε ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας από καιρό σε καιρό. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξαλείφω την πιθανότητα να έχω ασυμβατότητες ανάμεσα στις παλιές μου λειτουργικές μονάδες και στην πρόσφατη φορτωθείσα έκδοση του Drupal.

Επισήμανση: 
Τρόπο- Μεθοδολογία ονοματοδοσίας
Προτεινόμενη Δραστηριότητα: 
Αποθήκευση του site σας
Αξιολόγηση (πρέπει να έχετε συνδεθεί): 
0
No votes yet