Δημιουργία λίστας όρων (Ταξινόμηση)

Μαθησιακός Στόχος: 
Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα θα γνωρίζετε πώς να δημιουργήσετε μία λίστα όρων.
Εισαγωγή: 
Οι λίστες όρων χρησιμοποιούνται στην εισαγωγή και στην ταξινόμηση του περιεχομένου. Μπορούμε να δημιουργούμε λίστες όρων, να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε όρους από αυτές.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: 
Χρήση διαδικτύου
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

Οι λίστες όρων είναι πολύ βολικές για την καταχώρηση περιεχομένου ή για την ταξινόμησή του κατά τη δημιουργία των views. Για να δημιουργήσουμε μία νέα λίστα όρων, από το μενού Structure επιλέγουμε Taxonomy. Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε Add Vocabulary. Για να προσθέσουμε νέους όρους στη λίστα, επιλέγουμε add terms. Οι όροι εμφανίζονται αλφαβητικά. Αν θέλουμε να τροποποιήσουμε τη σειρά, χρησιμοποιούμε τα βάρη (Weight). Όσο πιο μικρό το βάρος, τόσο πιο ψηλά εμφανίζεται ένας όρος. Δείτε το παρακάτω βίντεο που είναι σχετικό με τις λίστες όρων:

Επισήμανση: 
Για να καταλάβετε τη σημασία των λιστών όρων, θα πρέπει να μελετήσετε και τη δημιουργία νέου τύπου ύλης καθώς και τη δημιουργία Views.
Αξιολόγηση (πρέπει να έχετε συνδεθεί): 
5
Average: 5 (2 votes)