Εισαγωγή Εικόνας

Μαθησιακός Στόχος: 
Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα θα μπορείτε να εισάγετε εικόνες σαν περιεχόμενο, στα blocks, ή στα άρθρα, ή στις σελίδες που δημιουργείτε.
Εισαγωγή: 
Οι εικόνες μπορούν να εισαχθούν σαν περιεχόμενο παντού. Στο πρότυπο που χρησιμοποιούμε δεν υπάρχει eidtor για αυτόματη εισαγωγή της εικόνας και γι αυτό χρησιμοποιούμε την ετικέτα HTML:img
Προαπαιτούμενες γνώσεις: 
Ελάχιστα HTML και FTP.
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

Για να εισάγουμε μία εικόνα σε ένα block, ή σε ένα άρθρο ή σε μία σελίδα θα πρέπει:

Πρώτα να ανεβάσουμε την εικόνα αυτή στο server, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ftp FileZilla.

Στη συνέχεια, κατά την εισαγωγή του περιεχομένου να εισάγουμε την εικόνα χρησιμοποιώντας την ετικέτα HTML: img. Στο src δίνουμε την τιμή: "/image". Για παράδειγμα, αν το όνομα του αρχείου ήταν hr.png, θα γράψουμε:

 

Στο Text format πρέπει οπωσδήποτε να ορίσουμε Full HTML.

Παρακολουθήστε τα βήματα στο παρακάτω βίντεο:

Επισήμανση: 
Μπορείτε αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν φάκελο όπου θα αποθηκεύετε όλες τις εικόνες που ανεβάζετε. Αν αυτός ο φάκελος είναι για παράδειγμα ο images, τότε στο src πρέπει να γράψετε: "/images/hr.png"
Αξιολόγηση (πρέπει να έχετε συνδεθεί): 
4.666665
Average: 4.7 (3 votes)