Η περίληψη μιας ιστοσελίδας - Teaser

Μαθησιακός Στόχος: 
Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα, θα γνωρίζετε τι είναι η προβολή Teaser και γιατί πρέπει να συμπληρώνετε το Summary στις ιστοσελίδες που δημιουργείτε.
Εισαγωγή: 
Η περίληψη μιας ιστοσελίδας (Summary) εμφανίζεται στην προβολή Teaser και είναι καλή πρακτική να την συμπληρώνουμε έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στο site μας.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: 
Τίποτα το ιδιαίτερο.
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

Πολλές φορές, όταν δημιουργούμε κάποιο περιεχόμενο, βλέπουμε την επιλογή: Edit summary. Κάνοντας κλικ σε αυτή την επιλογή, εμφανίζεται ένα παράθυρο, όπου μπορούμε να γράψουμε μία μικρή περίληψη για την ιστοσελίδα που δημιουργούμε.

Η περίληψη αυτή θα εμφανίζεται, σε κάθε περίπτωση που η ιστοσελίδα δεν εμφανίζεται ολόκληρη, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι της, όπως στην Αρχική Σελίδα, ή στα Views. Η προβολή αυτή ονομάζεται Teaser.

Αν δεν γράψουμε τίποτα στο παράθυρο Summary, τότε στις προβολές Teaser, στις περιπτώσεις δηλαδή που η ιστοσελίδα μας δεν εμφανίζεται ολόκληρη, θα εμφανίζεται ένα πρώτο μικρό τμήμα της (μεγέθους συνήθως 900 χαρακτήρων), που θα διακόπτεται απότομα.

Το σωστό είναι, να συμπληρώνουμε την περίληψη της ιστοσελίδας που θέλουμε να δημιουργήσουμε, ώστε:

  • Ο επισκέπτης να καταλαβαίνει περισσότερα για το περιεχόμενο όλης της ιστοσελίδας.
  • Η προβολή teaser να είναι πιο όμορφη και ομοιόμορφη.

Το τι θα εμφανίζεται στο Teaser ενός τύπου ύλης, μπορούμε να το ορίσουμε από το μενού Structure > Content types:

Όπως βλέπετε, για τον τύπο ύλης Article (Άρθρο), στο Teaser εμφανίζεται η εικόνα σε Large μέγεθος, το body σε μορφή Summary ή κομμένο στους 600 χαρακτήρες! 

Αν βέβαια το περιεχόμενο του body είναι μικρότερο από 600 χαρακτήρες, θα εμφανίζεται ολόκληρο.

Όπως θα έχετε παρατηρήσει, στα Microlearning μας, εμφανίζεται στο Teaser ο μαθησιακός στόχος. Έτσι υπάρχει μία ομοιομορφία και αυτό είναι που πρέπει να επιδιώκουμε στα site μας!

Προτεινόμενη Δραστηριότητα: 
Συμπληρώστε το summary στις ιστοσελίδες του site σας. Αν δημιουργήσετε Microlearning, αντιγράψτε στο summary τον μαθησιακό στόχο.
Αξιολόγηση (πρέπει να έχετε συνδεθεί): 
5
Average: 5 (1 vote)