Καθορισμός του πλήθους των άρθρων που εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα

Μαθησιακός Στόχος: 
Στο τέλος του μαθήματος θα γνωρίζετε πώς να ρυθμίζετε το πλήθος των άρθρων που εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα
Εισαγωγή: 
Το μάθημα αφορά ρυθμίσεις της αρχικής σελίδας του website.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: 
Καμιά
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

Κάθε καινούριο άρθρο εμφανίζεται πρώτο από τα υπόλοιπα άρθρα στην αρχική σελίδα του website και αναγκάζει τα προηγούμενα να κατεβούν παρακάτω ή να χαθούν από την πρώτη σελίδα.
Μπορείτε να ρυθμίσετε πόσα άρθρα θα είναι ορατά στην αρχική σας σελίδα:

Κάντε κλικ στο μενού Configuration.
Στην περιοχή System κάντε κλικ στην επιλογή Site Information.
Στη FRONT PAGE, στη θέση: Number of posts on front page, δηλώστε πόσα άρθρα θέλετε να εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα του website!

Επισήμανση: 
Στο κάτω μέρος της σελίδας θα εμφανίζεται πλοήγηση για τα υπόλοιπα άρθρα που δεν είναι ορατά στην πρώτη σελίδα.
Αξιολόγηση (πρέπει να έχετε συνδεθεί): 
5
Average: 5 (1 vote)