Πού θα δημοσιευτεί το άρθρο σας;

Μαθησιακός Στόχος: 
Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα θα γνωρίζετε πώς να καθορίζετε το πού θα δημοσιευτεί το άρθρο σας. Στην αρχική σελίδα, στο slideshow, στο μενού κλπ.
Εισαγωγή: 
Όταν δημιουργείτε ένα νέο άρθρο, θα πρέπει να αποφασίσετε πού θα εμφανίζεται αυτό το άρθρο. Διαβάστε σε αυτό το μάθημα ποιες είναι οι υπάρχουσες επιλογές και πώς μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: 
Δημιουργία ενός άρθρου.
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

Όταν δημιουργείτε ένα νέο άρθρο, για τη δημοσίευσή του έχετε τις παρακάτω επιλογές:

 1. Να το εμφανίσετε στο Slide Show
 2. Να το εμφανίσετε στην Αρχική Σελίδα
 3. Να εμφανίζεται πάντα πρώτο πριν από όλα τα άρθρα της Αρχικής Σελίδας.
 4. Να το δημοσιεύσετε και να είναι προσβάσιμο μέσω κάποιου υπερσυνδέσμου.
 5. Να το δημοσιεύσετε και να είναι προσβάσιμο μέσω του Μενού.
 6. Να το αποθηκεύσετε αλλά να μην το δημοσιεύσετε.

Δείτε την παρακάτω εικόνα:

Στην εικόνα βλέπετε το κάτω μέρος του παραθύρου της δημιουργίας (ή τροποποίησης) ενός άρθρου. Για να ενεργοποιήσετε τις παραπάνω επιλογές για τη δημοσίευσή του, θα πρέπει κατ' αρχήν οπωσδήποτε να είναι τσεκαρισμένο το "Published" και:

 1. Για να δημοσιευτεί στο Slideshow, πρέπει να ανεβάσετε μία εικόνα στην αντίστοιχη θέση. Αν δεν το κάνετε, δεν θα εμφανιστεί το άρθρο στο Slideshow.
 2. Για να εμφανιστεί στην Αρχική Σελίδα, πρέπει να τσεκάρετε το "Promoted to front page". Όπως βλέπετε και στην εικόνα, η επιλογή αυτή εμφανίζεται όταν έχουμε ενεργοποιήσει το "Publishing options".
 3. Για να εμφανίζεται πάντα πρώτο, πριν από όλα τα άρθρα της αρχικής σελίδας, πρέπει να τσεκάρετε το "Sticky at top of lists".
 4. Αν δεν τσεκάρετε τις δύο παραπάνω επιλογές, αλλά έχετε τσεκαρισμένο μόνο το "Published", τότε το άρθρο θα είναι προσβάσιμο μόνο μέσω κάποιου υπερσυνδέσμου, από κάποιο άλλο σημείο. Δεν θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα. Βέβαια, αν έχετε βάλει εικόνα για το Slideshow, θα εμφανίζεται η εικόνα του εκεί και κάνοντας κλικ ο επισκέπτης στην εικόνα θα οδηγείται στο άρθρο.
 5. Αν θέλετε το άρθρο να είναι προσβάσιμο μέσω μιας επιλογής στο Μενού, στη θέση "Menu settings", επιλέξτε μια αντίστοιχη επιλογή του Μενού.
 6. Αν δεν έχετε ακόμα αποφασίσει αν θέλετε να δημοσιεύσετε το άρθρο που δημιουργήσατε, μην τσεκάρετε το "Published". Το άρθρο θα υπάρχει, αλλά δεν θα εμφανίζεται. Μπορείτε κάποια στιγμή να το δημοσιεύσετε με μία από τις παραπάνω επιλογές. 
Επισήμανση: 
Μόνο τα άρθρα μπορούν να εμφανίζονται στο slideshow και όχι οι βασικές σελίδες.
Προτεινόμενη Δραστηριότητα: 
Μελετήστε τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε για να κερδίσετε το Drupal Developer Open Badge και δημιουργήστε το αντίστοιχο περιεχόμενο.
Αξιολόγηση (πρέπει να έχετε συνδεθεί): 
5
Average: 5 (2 votes)