Προγραμματισμός Μελλοντικής Δημοσίευσης Άρθρων

Μαθησιακός Στόχος: 
Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα, θα μπορείτε να προγραμματίζετε τη δημοσίευση των άρθρων σας για κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον.
Εισαγωγή: 
Μερικές φορές είναι βολικό να δημιουργούμε πολλά άρθρα μαζί και να προγραμματίζουμε τη δημοσίευσή τους περιοδικά κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα. Για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε και να ρυθμίσουμε το Module Scheduler.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: 
Εγκατάσταση και ενεργοποίηση Module
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

Για να έχουμε τη δυνατότητα να προγραμματίζουμε τη δημοσίευση των άρθρων μας για κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το module Scheduler

Αφού κατεβάσουμε, εγκαταστήσουμε και ενεργοποιήσουμε το module Scheduler, (όπως αναλυτικά μπορούμε να δούμε στο Microlearning του module RUA), στη συνέχεια ενεργοποιούμε τη δυνατότητα Schedule για τους τύπους ύλης που θέλουμε, όπως για παράδειγμα για τα Articles, από το μενού Structure > Content Types > Article > Edit:

Στο κάτω μέρος του παραθύρου ενεργοποιούμε τη δυνατότητα Scheduled publishing, όπως στην παραπάνω εικόνα και αποθηκεύουμε τις αλλαγές.

Κατά τη δημιουργία νέου άρθρου, έχουμε τώρα τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε σε ποια χρονική στιγμή στο μέλλον θέλουμε να δημοσιευτεί το άρθρο μας, όπως στην παρακάτω εικόνα:

Στο Scheduling Options, αν θέλουμε να δημοσιευτεί το άρθρο μας στο μέλλον συμπληρώνουμε ημερομηνία και ώρα. Διαφορετικά, αν θέλουμε να δημοσιευτεί αμέσως, αφήνουμε το πλαίσιο κενό.

Επισήμανση: 
Θα πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα μελλοντικής δημοσίευσης για έναν τύπο ύλης για να μπορέσετε να δείτε αυτή την επιλογή όταν δημιουργείτε νέο περιεχόμενο.
Προτεινόμενη Δραστηριότητα: 
Εγκαταστήστε το module στο δικό σας website και πειραματιστείτε με τη λειτουργία του.
Αξιολόγηση (πρέπει να έχετε συνδεθεί): 
5
Average: 5 (1 vote)