Τι είναι τα Blocks

Μαθησιακός Στόχος: 
Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα θα γνωρίζετε τι είναι τα blocks.
Εισαγωγή: 
Κάθε σελίδα του website χωρίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε περιεχόμενο με τα blocks.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: 
Τίποτε το ιδιαίτερο
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

Blocks ονομάζουμε τμήματα περιεχομένου που μπορούν να εμφανίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές μίας ή περισσοτέρων σελίδων.

Κάθε σελίδα του website Drupal χωρίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές ανάλογα με το πρότυπο που έχουμε εφαρμόσει. Βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα τις περιοχές της σελίδας στο πρότυπο Startup Growth Lite:

Σε κάθε περιοχή μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα ή περισσότερα blocks. Βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα, τα blocks ενός website:

Προσέξτε πόσα και ποια blocks βρίσκονται σε κάθε περιοχή και αναγνωρίστε τα στην παρακάτω εικόνα. Για παράδειγμα, βλέπουμε στην περιοχή Banner το block Slideshow και στη First sidebar το block Learning Quote:

Όταν δημιουργούμε ένα block μπορούμε να ορίσουμε σε ποιες σελίδες θέλουμε να εμφανίζεται ή σε ποιες δεν θέλουμε να εμφανίζεται. Το block στην παρακάτω εικόνα θα εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες εκτός από την πρώτη:

Διαβάστε το microlearning για τη δημιουργία block και δημιουργείστε blocks στο δικό σας website.

 

Αξιολόγηση (πρέπει να έχετε συνδεθεί): 
5
Average: 5 (2 votes)