Τροποποίηση της Διάταξης των Blocks

Μαθησιακός Στόχος: 
Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα, θα γνωρίζετε το ρόλο του αρχείου page.tpl.php για την δομή των ιστοσελίδων σας.
Εισαγωγή: 
Μερικές φορές θα θέλαμε να τροποποιήσουμε τη θέση ή τη σειρά των blocks που δομούν όλες τις ιστοσελίδες μας.
Προαπαιτούμενες γνώσεις: 
HTML - PHP
Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: 

Το θέμα που εφαρμόζουμε στο site μας καθορίζει πού εμφανίζονται τα blocks, οι διάφορες δηλαδή περιοχές του, όπως τα side bars, headers κλπ.

Για να τροποποιήσουμε τη διάταξη των blocks πρέπει να μπορούμε να διαβάσουμε αρχεία σε γλώσσα PHP, γιατί σε PHP, στο αρχείο page.tpl.php βρίσκεται ο αντίστοιχος κώδικας.

Για να εντοπίσουμε το αρχείο αυτό, θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στο server και να βρεθούμε στο φάκελο sites/all/themes/yourtheme/templates.

Όπου yourtheme το θέμα που είναι ενεργό στο site σας.

Δείτε ένα κομμάτι τέτοιου κώδικα:

Τα σημεία όπου εισάγονται οι περιοχές των blocks είναι όπου αναγράφεται "print render ..."

Προσοχή, αν δεν γνωρίζετε πολύ καλά HTML και PHP, μην πειράξετε αυτό το αρχείο! Θα καταρεύσουν όλες οι ιστοσελίδες σας!!!

Πριν κάνετε οποιαδήποτε προσπάθεια, πάρτε αντίγραφο του αρχείου αυτού στον υπολογιστή σας, ώστε να μπορείτε να το επαναφέρετε στη θέση του, όπως ήταν πριν, αν κάνετε κάποιο λάθος.

Επισήμανση: 
Μην πειράξετε το αρχείο αυτό αν δεν το καταλαβαίνετε!
Αξιολόγηση (πρέπει να έχετε συνδεθεί): 
0
No votes yet