Αιτήματα για τη δημιουργία Microlearning

Εγκατάσταση DRUPAL στα ελληνικά

Πως επιτυγχάνετε η εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας στο drupal μετά το πέρας της εγκατάστασης του.

Εξέλιξη: 
Δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί αντίστοιχο Microlearning!

Προγραμματισμός Άρθρων

Μπορούμε να προγραμματίζουμε άρθρα, ώστε να ανεβαίνουν αυτόματα μετά από κάποια ώρα;

Είναι εφικτό, να γίνει προγραμματισμός κάποιων άρθρων, τα οποία θα ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα αυτόματα, ακριβώς την ώρα που θα ορίσουμε εμείς;

Εξέλιξη: 
Έχει δημιουργηθεί αντίστοιχο Microlearning!

Μεταφορά website drupal σε νέο server

Για μια ιστοσελίδα που ήδη βρίσκεται στο internet μπορεί να προκύπτει η ανάγκη να μεταφερθεί σε νέο server. Για να γίνει αυτή η μεταφορά ποια βήματα ακολουθούμε;

Εξέλιξη: 
Δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί αντίστοιχο Microlearning!

Πώς δημιουργείται σελίδα ή άρθρο σε στήλες;

Πώς μπορεί να δημιουργηθεί άρθρο με κείμενο σε στήλες χωρίς να χρειαστεί η γραφή κώδικα; Η μορφοποίηση ενός ήδη διαμορφωμένου κειμένου σε στήλες αφαιρείται με την επικόλληση. Και καθώς μια ιστοσελίδα απευθύνεται σε πλήθος που δεν γνωρίζει κώδικα, είναι απαραίτητη η ευχρηστία. Πώς λοιπόν είναι αυτό εφικτό;

Εξέλιξη: 
Δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί αντίστοιχο Microlearning!

Αλλαγή ονομασίας υπαρχόντων σελίδων και σειράς παρουσίασής τους

Πώς μπορεί να αλλάξει η ονομασία των ήδη διαμορφωμένων σελίδων και η σειροθέτησή τους;

Εξέλιξη: 
Έχει δημιουργηθεί αντίστοιχο Microlearning!

save του site

Πώς μπορώ να σώσω το site ? Πώς το επαναφέρω σε περίπτωση προβλήματος?

Εξέλιξη: 
Δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί αντίστοιχο Microlearning!

Pages