1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP

 • Ορισμός του πρωτοκόλλου TCP/IP: Είναι το πρωτόκολλο που είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση πολλαπλών διαφορετικών συστημάτων και δικτύων ώστε να παραμένουν λειτουργικά ακόμα κι αν μεγάλα τμήματά του έβγαιναν εκτός λειτουργίας.

Τα επίπεδα του TCP/IP

 
 1. Επίπεδο Πρόσβασης (Διεπαφής) Δικτύου ή επίπεδο ζεύξης: Είναι υπεύθυνο για τη διασύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων. Χωρίζεται σε Φυσικό και Ζεύξης Δεδομένων.
 2. Επίπεδο Διαδικτύου: Είναι υπεύθυνο για την παράδοση πακέτων στη σωστή σειρά χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο IP.
 3. Επίπεδο Μεταφοράς: Είναι υπεύθυνο για την μεταφορά δεδομένων μεταξύ διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων.
 4. Επίπεδο Εφαρμογής: Περιλαμβάνει όλα τα πρωτόκολλα που είναι υπεύθυνα για τη χρήση διαφόρων εφαρμογών.

 

 • Aντιστοιχία μοντέλου OSI με μοντέλο TCP/IP
 • Τι είναι η ενθυλάκωση;
 
Ενθυλάκωση ονομάζεται η προσθήκη σαν περίβλημα των πληροφοριών ελέγχου, από το κατώτερο επίπεδο στα δεδομένα που λαμβάνει από το ανώτερό του.

 

 

 

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. Ποιος είναι ο κύριος στόχος του ARPANET και κατ' επέκταση του TCP/IP;

 

Η δυνατότητα να συνδέονται μαζί πολλαπλά διαφορετικά συστήματα και δίκτυα και να παραμένουν λειτουργικά ακόμα κι αν μεγάλα τμήματά του έβγαιναν εκτός λειτουργίας.

 

2. Να αναφέρετε τα επίπεδα του TCP/IP

 
 1. Επίπεδο Πρόσβασης (Διεπαφής) Δικτύου.
 2. Επίπεδο Διαδικτύου.
 3. Επίπεδο Μεταφοράς.
 4. Επίπεδο Εφαρμογής.

3. Σε ποια επίπεδα αντιστοιχούν ξεχωριστά τα πρωτόκολλα TCP και IP και για τι μεριμνά το καθένα.

 • Το πρωτόκολλο IP αντιστοιχεί στο επίπεδο 2 - επίπεδο διαδικτύου και μεριμνά για τη δρομολόγηση ανεξαρτήτων πακέτων στον προορισμό τους.
 • Το πρωτόκολλο TCP αντιστοιχεί στο επίπεδο 3 - επίπεδο μεταφοράς και μεριμνά για την αξιοπιστία στην επικοινωνία με τον έλεγχο ροής, τερματισμό, την αρίθμηση και επανασύνθεση μηνυμάτων στην σωστή σειρά, τον έλεγχο και την διόρθωση των σφαλμάτων.

4. Να αναφέρετε 4 παραδείγματα υλικού και λογισμικού δικτύου σε αντιστοιχία με το επίπεδο του TCP/IP στο οποίο ανήκουν.

 1. Επίπεδο πρόσβασης: Κάρτα δικτύου.
 2. Επίπεδο διαδικτύου: Linux
 3. Επίπεδο μεταφοράς: Linux
 4. Επίπεδο εφαρμογής: Mozilla Firefox

5. Να αναφέρετε με μία λέξη, πώς επικοινωνεί κάθε επίπεδο με το ομότιμό του και πώς με τα γειτονικά του.

 • Πρωτόκολλο
 • Διεπαφή

7. Τι προσφέρει με μία λέξη το κατώτερο επίπεδο στο ανώτερό του;

 
Υπηρεσία