Απλή Φόρμα Καταχώρησης Νέας Κράτησης Δωματίου

Αν θέλουμε να προσθέσουμε μία νέα κράτηση δωματίου στον πίνακα TblReservations, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία απλή φόρμα, με τον παρακάτω κώδικα:

add booking

Δείτε τη φόρμα καταχώρησης νέας κράτησης δωματίου στο website των μαθημάτων μας.

Στην περίπτωση αυτή, δεν γίνεται έλεγχος αν το δωμάτιο είναι ελεύθερο αυτή την περίοδο.