Δημιουργία Αρχείου XML με PHP

Μπορούμε να αντλήσουμε δεδομένα από μία βάση δεδομένων MySQL και να τα αποθηκεύσουμε σε αρχείο XML, προκειμένου να τα αποστείλουμε ή να εισαχθούν σε κάποιο άλλο σύστημα.

Παράδειγμα:

xml1

xml2

xml3

Πηγή: programmerblog