Εγγραφείτε στα μαθήματα PHP - MySQL

Τα μαθήματα PHP-MySQL παραδίδονται ως ιδιαίτερα μαθήματα online, με κόστος 20 ευρώ ανά ώρα.

Η διάρκειά τους εξαρτάται από το επίπεδό σας, το στόχο σας, το χρόνο που μπορείτε να διαθέσετε εβδομαδιαία και από το αν επιθυμείτε να πιστοποιηθείτε για τις γνώσεις σας ή όχι.

Η ύλη μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας.

Μετά την εγγραφή σας θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να κανονίσουμε τις ημέρες και ώρες των μαθημάτων.