Εικόνες για την Εφαρμογή Booking

Κατεβάστε τις εικόνες για την εφαρμογή Booking.

Μέσα στο φάκελο htdocs δημιουργήστε έναν νέο φάκελο img και ανεβάστε εκεί τις εικόνες.

Όλες οι εικόνες είναι από το freepik.com

hotel

hotel

hotel

hotel4

hotel5

room1

room2

room3

room4

room5

room6

room7

 

room8

room9

room10

room11