Εμφάνιση των δωματίων που είναι ελεύθερα

Για να εμφανίσουμε τα δωμάτια που είναι ελεύθερα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, πρέπει πρώτα να δώσουμε την αρχή και το τέλος της περιόδου σε μία φόρμα αναζήτησης.

Η φόρμα θα περάσει τα στοιχεία σε ένα άλλο αρχείο php, το οποίο θα μας εμφανίσει τα ελεύθερα δωμάτια αυτής της περιόδου.

Κώδικας αρχείου φόρμας αναζήτησης searchfreerooms.php:

free rooms

Κώδικας αρχείου αποτελεσμάτων της αναζήτησης ελεύθερων δωματίων resultsfreerooms.php.

Εμφανίζει για κάθε ελεύθερο δωμάτιο το ξενοδοχείο στο οποίο ανήκει και την περιοχή στην οποία βρίσκεται:

free room

 

Δείτε τη φόρμα αναζήτησης ελεύθερων δωματίων στο website των μαθημάτων μας.