Προβολή Δωματίων

Για να προβάλλουμε τα δεδομένα του πίνακα TblRooms, προβάλλοντας ταυτόχρονα και σε ποιο ξενοδοχείο βρίσκονται και πού, δημιουργούμε ένα καινούριο αρχείο rooms.php με τον παρακάτω κώδικα:

rooms

Δείτε τα Rooms στο website των μαθημάτων μας.