Προβολή Ξενοδοχείων

Για να προβάλλουμε τα δεδομένα του πίνακα TblHotels, δημιουργούμε ένα καινούριο αρχείο hotels.php με τον παρακάτω κώδικα:

hotels

Δείτε τα Hotels στο website των μαθημάτων μας.