Η Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση στο OpenEducation.GR

Η αποτελεσματική εκπαίδευση στηρίζεται στην εφαρμογή κατάλληλων παιδαγωγικών θεωριών. Θα πρέπει να μελετήσουμε πώς ο άνθρωπος μαθαίνει για να βρούμε έναν αντίστοιχο τρόπο να τον εκπαιδεύσουμε. Ανάμεσα στις παιδαγωγικές θεωρίες βρίσκεται και η Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση - Self Directed Learning (SDL).
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ
 
Ο πιο γνωστός ορισμός, δόθηκε το 1975 από τον Knowles:
«Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση είναι μια διαδικασία, στην οποία τα άτομα αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία, με ή χωρίς βοήθεια από άλλους, να διαγνώσουν τις μαθησιακές τους ανάγκες, να διαμορφώσουν τους μαθησιακούς τους στόχους, να προσδιορίσουν πηγές μάθησης, να επιλέξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές μάθησης και να αξιολογήσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα …»
Η μελέτη της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης ξεκίνησε το 1971, όταν η έρευνα του Tough αποκάλυψε «το παγόβουνο» της μάθησης των ενηλίκων. Αποκάλυψε δηλαδή, πως αυτοί που μελετούσαν μόνοι τους ήταν πολύ περισσότεροι, σε σχέση με αυτούς που μελετούσαν μέσα σε τάξεις. Η έρευνα αυτή δημιούργησε τη μεγαλύτερη ώθηση στην έρευνα της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Αν το 1971 οι περισσότεροι άνθρωποι μελετούσαν μόνοι τους, πόσο περισσότεροι είναι σήμερα, στην εποχή του διαδικτύου, αυτοί που μελετούν μόνοι τους;
Λόγω της αρχικής εστίασης στον εκπαιδευόμενο που μελετά μόνος του, πολύ γρήγορα τέθηκαν ζητήματα εξωτερικού ελέγχου αυτής της διαδικασίας. Το 1997 ο Garrison πρότεινε ένα μοντέλο εφαρμογής της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ GARRISON
 
Το μοντέλο του Garrison ενώνει την εξωτερική καθοδήγηση από το εκπαιδευτικό πλαίσιο, την εσωτερική παρακολούθηση - γνωστική υπευθυνότητα του εκπαιδευόμενου και τα κίνητρα (εισόδου και εργασιών). Οι τρεις διαστάσεις του μοντέλου είναι:
 
Η αυτοδιαχείριση
 
Το εκπαιδευτικό πλαίσιο ορίζει τους κανόνες και τα εκπαιδευτικά πρότυπα. Ορίζει δηλαδή, τι και πώς αξίζει να μάθει κανείς. Βοηθά τον εκπαιδευόμενο να θέσει μαθησιακούς στόχους και να διαχειριστεί το εκπαιδευτικό υλικό. Του προτείνει εκπαιδευτικές διαδρομές, πόρους και τρόπους μελέτης, ώστε να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει. Ο εκπαιδευόμενος στη συνέχεια αναλαμβάνει την ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών.
 
Η αυτοπαρακολούθηση
 
Αυτοπαρακολούθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δημιουργία προσωπικού νοήματος. O δάσκαλος παρέχει αποδοτική και αποτελεσματική ανατροφοδότηση με σκοπό την παρακολούθηση της ποιότητας (νόημα και εγκυρότητα) των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η αυτοπαρακολούθηση βοηθά σε μια μεταγνωστική προοπτική στη μάθηση και στη γενική δυνατότητα να μαθαίνεις.
 
Τα κίνητρα
 
Διακρίνουμε τα κίνητρα, σε κίνητρα για την εισαγωγή (δέσμευση σε έναν στόχο και διάθεση για δράση) και κίνητρα για την παραμονή (επιμονή στις μαθησιακές δραστηριότητες και στους στόχους). Για να υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για τη συμμετοχή, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην επιλογή των στόχων. Θα πρέπει να αντιλαμβάνονται πως οι μαθησιακοί στόχοι θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και θα είναι εφικτοί.  Θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να εσωτερικεύσουν τους εξωτερικούς στόχους, ώστε να έχουν εσωτερικά κίνητρα. Αυτό θα γίνει αν μοιραστούν τον έλεγχο και συνεργαστούν στη σχεδίαση και εφαρμογή της μαθησιακής διαδικασίας.
 
ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ GARRISON ΣΤΟ OPENEDUCATION.GR
 
Η αυτοδιαχείριση
 
Ορίζεται το τι και πώς πρέπει να μάθει κανείς. Παρουσιάζονται τα βασικά απαιτούμενα μαθήματα και ο τρόπος εφαρμογής της γνώσης. Συστήνονται πηγές για περαιτέρω μελέτη. Δεν παρέχεται πλήρης οδηγός και σειρά μαθημάτων. Ο εκπαιδευόμενος είναι ελεύθερος να ανακαλύψει τα μαθήματα, να διαβάσει με τη σειρά που θέλει, όσα από τα μαθήματα θέλει, ανάλογα με το επίπεδό του και τον τρόπο που θέλει να μαθαίνει.
 
Η αυτοπαρακολούθηση
 
Παρέχεται αποδοτική και αποτελεσματική ανατροφοδότηση από τον καθηγητή και τους συνεκπαιδευόμενους με την πραγματοποίηση MOOCs. Για παράδειγμα, από 1 - 31 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί το MOOC Drupal. Στο διάστημα αυτό, θα δουλεύουμε όλοι το Drupal και θα υπάρχει ανατροφοδότηση από τον καθηγητή και τους συνεκπαιδευόμενους. Ο εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος για την πορεία της μάθησής του. Η βοήθεια παρέχεται όταν αυτός τη ζητά. Δεν γίνεται έλεγχος παρά μόνο στα αποτελέσματα που προβάλει ο ίδιος.
 
Τα κίνητρα
 
Κίνητρα για την εισαγωγή είναι:
  • Το υψηλής αξίας αντικείμενο της εκπαίδευσης. 
  • Η δωρεάν συμμετοχή.
  • Η απόκτηση του Drupal Developer Open Badge, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
Κίνητρα για την παραμονή είναι:
  • Η επικοινωνία και αλληλοβοήθεια με τους συνεκπαιδευόμενους.
  • Η κατάκτηση μικρών στόχων και η συγκέντρωση πόντων μέχρι την κατάκτηση του τελικού στόχου.