Άρθρα και Σελίδες

Δημιουργία Νέου Τύπου Ύλης!

Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα θα μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο τύπο ύλης, έτσι ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε αντίστοιχες ιστοσελίδες για το website σας, όπως σελίδες πώλησης ακινήτων!

Pages