Αρχική σελίδα

Τι βλέπουμε στην Αρχική Σελίδα του web site Drupal

Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα θα μπορείτε να αναγνωρίσετε τι είναι το κάθε στοιχείο της αρχικής σελίδας του web site σας για να προχωρήσετε στη συνέχεια και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία αυτά ή να δημιουργήσετε νέα.

Pages