ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ - Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης (22/01/2016)

Στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού, απαιτείται η γνώση χειρισμού Η/Υ, που πρέπει να αποδεικνύεται από αντίστοιχα πιστοποιητικά. Διαβάστε αναλυτικά στο παρακάτω κείμενο, που προέρχεται από αντιγραφή του εντύπου του ΑΣΕΠ, τους τρόπους απόδειξης γνώσεων χειρισμού Η/Υ, τα πιστοποιητικά που γίνονται αποδεκτά.