ασκήσεις

10. Ασκήσεις

  1. Να γράψετε πρόγραμμα που θα διαβάζει 5 θετικούς ακέραιους αριθμούς και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το άθροισμά τους.
  2. Να γράψετε πρόγραμμα που θα διαβάζει ακέραιους αριθμούς, μέχρι να δοθεί μηδέν και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το γινόμενό τους. Το μηδέν δεν θα είναι παράγοντας του γινομένου.
  3. Να γράψετε πρόγραμμα που θα διαβάζει 5 ακέραιους αριθμούς και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει, πόσοι από αυτούς ήταν τριψήφιοι, δηλαδή μεγαλύτεροι του 99 και μικρότεροι του 1000.
  4. Να γράψετε πρόγραμμα που θα διαβάζει 5 ακέραιους διψήφιους αριθμούς και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον μικρότερο από αυτούς.
  5. Να γράψετε πρόγραμμα που θα δημιουργεί έναν πίνακα 5 θέσεων ακεραίων και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον μέσο όρο των στοιχείων του.

 

Pages