Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση

Η Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση στο OpenEducation.GR

Self Directed Learning

Η αποτελεσματική εκπαίδευση στηρίζεται στην εφαρμογή κατάλληλων παιδαγωγικών θεωριών. Θα πρέπει να μελετήσουμε πώς ο άνθρωπος μαθαίνει για να βρούμε έναν αντίστοιχο τρόπο να τον εκπαιδεύσουμε. Ανάμεσα στις παιδαγωγικές θεωρίες βρίσκεται και η Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση - Self Directed Learning (SDL).

Η διάλεξη της Αυτοκατευθυνόμενης Μάθησης

SDL

Η παρουσίαση της διάλεξης για την Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση, στους φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών (2013).