Βιβλίο

Η Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση

Το παγόβουνο της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης

« Αυτοκατευθυνόμενη Μάθηση είναι μια διαδικασία, στην οποία τα άτομα αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία, με ή χωρίς βοήθεια από άλλους, να διαγνώσουν τις μαθησιακές τους ανάγκες, να διαμορφώσουν τους μαθησιακούς τους στόχους, να προσδιορίσουν πηγές μάθησης, να επιλέξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές μάθησης και να αξιολογήσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα …» (Knowles 1975: 24).

HTML, CSS, JAVA SCRIPT, PHP, DRUPAL

HTML, CSS, JAVA SCRIPT, PHP, DRUPAL. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ανάπτυξη δικτυακών τόπων και μεταξύ τους; Μπορεί κανείς να επιλέξει να μάθει ένα από όλα, ή θα πρέπει να τα μάθει όλα;
Λύστε τις απορίες σας, μελετώντας το μάθημα. Στο τέλος του μαθήματος, μπορείτε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας με ένα παιχνίδι!