γραφήματα

Γραφήματα

Τα γραφήματα παρουσιάζουν σχέσεις μεταξύ των αριθμών με όμορφο και κατανοητό τρόπο.

Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε να εισάγουμε γραφήματα και να τροποιούμε τη μορφή τους, τον τύπο τους, τη θέση τους ή να εισάγουμε νέες πληροφορίες σε αυτά.