εικόνες

Εικόνες από το διαδίκτυο για το website σας

Όταν ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα θα μπορείτε να βρείτε εικόνες ελεύθερες από πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο και να τους δώσετε το μέγεθος που θέλετε, για να τις χρησιμοποιήσετε στο website σας.

2. Πώς θα δώσετε στις εικόνες σας τις διαστάσεις που θέλετε

Οι εικόνες είναι πολύ σημαντικές για έναν δικτυακό τόπο (και πολύ περισσότερο για ένα e-shop). Προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία, θα πρέπει οι εικόνες μας να έχουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος, ανάλογα με τη χρήση τους, όπως εξηγείται σε κάθε περίπτωση.

Για να αλλάζετε το μέγεθος της εικόνας όταν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μία δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή: free online-image-editor.