κατηγορίες

Ενότητα 3η: ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κάθε κατάστημα οργανώνει τα εμπορεύματά του, τοποθετώντας  τα στα ράφια με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι εύκολο για τον πελάτη να βρει αυτό που επιθυμεί. Ομοειδή προϊόντα τοποθετούνται στο ίδιο ή σε κοντινά ράφια.