μεταβλητές

Οι Μεταβλητές

Αν το πρόγραμμα ήταν μια θεατρική παράσταση, οι μεταβλητές θα ήταν οι ηθοποιοί. Αν ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, τότε θα ήταν οι ποδοσφαιριστές.

Το πρόγραμμα είναι μία "δράση" η οποία λύνει ένα πρόβλημα με τη βοήθεια του υπολογιστή. Όλες οι τιμές που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή σε μεταβλητές.

Ορισμός: Μεταβλητή ονομάζουμε, μία θέση μνήμης όπου αποθηκεύεται μία τιμή που δίνει ο χρήστης ή που δημιουργεί το ίδιο το πρόγραμμα, μέχρι να ολοκληρώσει το σκοπό του.

Pages