Πιστοποιήσεις Πληροφορικής

Η Εξεταστέα Ύλη του Excel

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 4204/2014, κεφάλαιο Ζ, άρθρο 33, το περιεχόμενο της εξεταστικής διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, για το γνωστικό αντικείμενο Υπολογιστικά Φύλλα, περιλαμβάνει:

Ανοικτά Μαθήματα

Ανοικτά Μαθήματα
Αναζητήστε ανοικτά μαθήματα για τις Πιστοποιήσεις πληροφορικής, όπως της ICT Europe, στις εφαρμογές Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint, Photoshop, για την ανάπτυξη δικτυακών τόπων και τις τεχνολογίες διαδικτύου, όπως HTML, CSS, JavaScript, PHP, Drupal, για την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, για τον προγραμματισμό της Γ' Λυκείου και τα Μαθηματικά.