Ρήματα Αγγλικών

Simple Present και Present Continuous

Πότε χρησιμοποιούμε Simple Present

  • Σε μία σταθερή κατάσταση: I live in the town where I was born.
  • Σε κάτι που ισχύει για πάντα: The earth revolves around the sun.
  • Σε κάτι που γίνεται συνήθως ή περιοδικά: He gets up at six o' clock every day.

Πότε χρησιμοποιούμε Present Continuous